Zbog propusta u natječaju Grada Zadra za zapošljavanje komunalnog redara, rok prijave produžava se za 8 dana.  Za mjesto komunalnog redara potrebna j srednja škola, a to nije istaknuto u objavljenom natječaju. Tu je službu Grada Zadra sporazumno napustio jedan od prvih komunalnih redara, pa Grad Zadar ima potrebu  popuniti to stalno radno mjesto.

Evo dopune natječaja, kako je to objavljeno u Narodnim novinama:

U javnom natječaju Grada Zadra za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto komunalni redar u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša objavljenom u Narodnim novinama broj 39 od 17. travnja 2019. godine ispred teksta »upravne, ekonomske, opće struke, građevinske ili druge tehničke struke, poljoprivredne struke« dodaje se tekst koji glasi:

»srednja stručna sprema«.

Ista je greška napravljena u natječaju  za stalno radno mjesto administrativnog tajnika u Upravnom odjelu za kulturu i sport objavljenom u Narodnim novinama broj 39 od 17. travnja 2019. godine ispred teksta »upravne, ekonomske ili opće struke« dodaje se tekst koji glasi:

»srednja stručna sprema«.

I za taj natječaj rok se produžava za 8 dana od objave dopune natječaja.