Kako bi podigla svijest učenika o važnosti izlaska na izbore za Europski parlament, Strukovna škola Vice Vlatkovića u suradnji sa organizacijom Focus Europe, organizira dvodnevne radionice na temu važnosti i značaja EU izbora. U četvrtak 2. svibnja u prostorijama škole, s početkom u 9:30 sati održat će se predavanje i debata za učenike na temu EU izbori 2019. godine i budućnost Europe.

U petak će se u 12 sati održati radionica i predavanje na temu Europski parlament: od prošlosti do danas (povijesne odluke EU parlamenta i njihov utjecaj na svakodnevni život EU građana). Radionica će biti otvorena za širu javnost.

Ove aktivnosti se održavaju u sklopu projekta Vot - EU - It is up to you! (http://www.voteu.eu/) koji je financiran sredstvima Europske komisije. Nositelj projekta je organizacija Focus Europe iz Italije, a jedan od suradnika na projektu je i Strukovna škola Vice Vlatkovića. Cilj projekta je ojačati sudjelovanje građana u izborima za EU parlament 2019. godine. Posebni interes projekta je usmjeren na mlade ljude koji glasuju prvi put.