Udruga „Eko-Zadar" objavila je anketu pod nazivom „Park naš svagdašnji: Kakvu Vruljicu bi ti?".

U anketi koja je online dostupna na poveznici građani se, odgovarajući na 10 pitanja, mogu izjasniti o učestalosti i razlozima boravka u parku Vruljica i zadovoljstvu sadržajima ovog parka, mogu iznijeti prijedloge za poboljšanje tih sadržaja, te izraziti svoje generalne stavove po pitanju provođenja slobodnog vremena u parkovima.   

Iz udruge napominju kako je anketu moguće popuniti i putem glasačkih listića koji su zajedno s kutijama za prikupljanje tih listića postavljeni u Gradskoj knjižnici Zadar, te u prostorijama udruge. 

Odgovori na anketna pitanja prikupljat će se do 7. svibnja 2019. Zaprimljeni odgovori bit će analizirani i predstavljeni javnosti, te će biti podloga za razgovor na javnoj tribini koja će se održati u Gradskoj knjižnici Zadar 14. svibnja u 18 sati. Također će biti dostavljeni Društvu arhitekata Zadra kako bi poslužili kao podloga arhitektima i drugim članovima/cama interdisciplinarnih timova koji će sudjelovati na arhitektonskoj radionici „Gradionica" od 24. do 26. svibnja 2019.

- Ovo je treća godina za redom da udruga „Eko-Zadar" surađuje s Društvom arhitekata i Gradom Zadrom u pripremi za arhitektonsku radionicu „Gradionica". Naš je cilj što veći broj građanki i građana uključiti u promišljanje o javnom prostoru i njegovoj perspektivi. U protekle dvije godine bavili smo se prostorom bivše vojarne Stjepana Radića i naseljem Bili Brig, a ove je godine za temu „Gradionice", pa tako i naše ankete, odabran park Vruljica. Ovo je zanimljiv prostor s obzirom da se sastoji od uređenog i neuređenog dijela, te da se na njegovim rubovima nalaze dječji vrtić, ugostiteljski objekti, stambene zgrade i obiteljske kuće, a ujedno je i pješačka kratica na potezu između Marine i tzv. zgrada Solidarnosti, odnosno Puta Petrića i drugih sjevernijih dijelova grada. Smatramo ga zanimljivim i s aspekta dinamike korištenja, a anketom želimo saznati na koje sve načine ga građani i građanke danas koriste, te kako bi željeli u budućnosti koristiti ovaj park i kakvi bi im sadržaji to omogućili, rekla je Nives Rogoznica iz udruge „Eko-Zadar".

Anketa i javna tribina dio su projekta „Zelena transformacija - građanska participacija" vrijednog 8.000 kuna, a koji je financiran temeljem Javnog poziva za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2019. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade.

- Projektom „Zelena transformacija - građanska participacija" udruga „Eko-Zadar", među ostalim, želi poticati direktno sudjelovanje građana i građanki u osmišljavanju i odlučivanju o zelenim površinama grada Zadra te omogućiti razmjenu iskustava i dobrih praksi u ozelenjavanju urbanog prostora. Stoga će se u lipnju, najavila je Rogoznica, u sklopu istog projekta održati i okrugli stol i radionica „Jestivi gradovi - kako ih zagovarati", a sudionica okruglog stola i voditeljica radionice bit će Gordana Dragičević iz Inicijative Parkticipacija.

Projekt „Zelena transformacija - građanska participacija" u iznosu od 8.000 kuna financiran je od strane Zadarske županije, Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade.