Grad Zadar nastavlja s prodajom nekretnina u svojem vlasništvu. Ovaj put putem natječaja oglašene su dvije čestice u Zadru.

Prva se odnosi na prodaju dijela dvorišta površine 92 m2 u Ulici Borka Šarlije Kese, u blizini raskrižja sa Šibenskom ulicom na Stanovima. Početna cijena iznosi 110,37 EUR-a/m2, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate.

Druga, skuplja nekretnina nalazi se na Putu Klementa u Arbanasima. Riječ je o oranici i pašnjaku površine 268 m2, lociranoj u neposrednoj blizini uvale Bregdetti.

Rok za dostavljanje ponuda iznosi 15 dana od dana objave javnog natječaja, 3. travnja. Grad Zadar će s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine. Neće se razmatrati ponude osoba koji imaju neplaćene dospjele dugove prema Gradu.