U Kneževoj palači sutra će se u nazočnosti ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića potpisati Ugovor za projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje između Eko d.o.o. i odabranog ponuditelja Riko d.o.o. iz Slovenije. Taj čin označit će kraj dugog puta pripreme ovog velikog projekta te početak njegove realizacije.

Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje, uz izgradnju i organiziranje sustava za sakupljanje i recikliranje otpada te sanaciju i zatvaranje službenih odlagališta komunalnog otpada, ključna je za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u našoj županiji, kaže gradonačelnik Zadra Branko Dukić.

- Zbrinjavanje otpada je jedna od najvažnijih stvari današnjice. To je obveza koja nema alternative. Kao odgovorni pojedinci poduzeli smo sve kako bismo sagradili Centar za gospodarenje otpadom koji će omogućiti da zatvorimo velik broj odlagališta otpada na području naše županije. Izgradnja CGO-a značit će i konačnu sanaciju deponija u Diklu, kaže Dukić.

Sadašnji sustav gospodarenja otpadom na području Zadarske županije ekološki je neprihvatljiv i neodrživ, obilježen vrlo niskom stopom odvajanja i skupljanja korisnih sastavnica komunalnog otpada, visokim udjelom miješanog komunalnog otpada koji se bez prethodne obrade odlaže na odlagališta i niskim udjelom recikliranja iz komunalnog otpada.

- Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje jedan je od strateških projekata Grada Zadra i Zadarske županije i njegova realizacija od velike je važnosti za sve njezine stanovnike, kao i one iz južnog dijela Ličko-senjske županije. U zadnje dvije godine odradili smo značajan posao vezan uz projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje. Svakako su najvažniji donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave za projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra kao i pokretanje radova na izgradnji pretovarnih stanica u Biogradu na Moru, Pagu i Gračacu, kaže Dukić.

Osim toga, u zadnjih godinu dana provedena je intenzivna kampanja informiranja javnosti o samom projektu kao i važnosti uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Zadarskoj i južnom dijelu Ličko-senjske županije.

Svrha projekta u kojem Grad Zadar ima 51 posto udjela (Benkovac 26% i Zadarska županija 23%) je stvoriti prihvatljiv i ekonomičan sustav gospodarenja komunalnim otpadom na području Zadarske i južnog dijela Ličko-senjske županije. Jedna od bitnih sastavnica uspostave prihvatljivog i ekonomičnog sustava gospodarenja komunalnim otpadom je uspostava CGO-a, koji je prvenstveno namijenjen prihvatu miješanog komunalnog otpada koji preostaje nakon odvajanja i prikupljanja korisnih sastavnica komunalnog. Također, predviđena je obrada odvojenog prikupljenog bio-otpada i građevinskog otpada.

Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u udjelu od 70,652%. U sufinanciranju sudjeluju još i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 19,348% te Zadarska županija i gradovi i općine na području Zadarske i dijela Ličko-senjske županije s 10%.

Razdoblje provedbe Projekta je od 31. srpnja 2015. godine do dana završetka svih projektnih aktivnosti odnosno do dana završetka svih sekundarnih ugovora po ovom Projektu, a najkasnije do 28. veljače 2022. godine. Projekt će dokazati svoju opravdanost kroz poboljšanje pružanja javne usluge prikupljanja otpada na području Zadarske i južnog dijela Ličko-senjske županije, povećanje stope izdvajanja i prikupljanja odvojeno skupljenih korisnih sastavnica komunalnog otpada, te dijela biorazgradivog otpada, smanjivanje ukupne količine komunalnog otpada, te količine biorazgradivog otpada, nakon obrade u postrojenju za mehaničko-biološku obradu otpada, koji se odlaže na odlagalište neopasnog otpada, provedbu edukacijske komponentu projekta koja će senzibilizirati stanovništvo o potrebi uspostave projekta CGO-a te smanjenje pritisaka na okoliš i povećanja učinkovitoga upravljanja resursima te poboljšanja dostupnosti i kvalitete komunalnih usluga za stanovništvo
.
Osim dva sagrađena CGO-a, trenutno u Republici Hrvatskoj samo CGO Bikarac iz Šibenika i CGO Biljane Donje najdalje su odmakli u realizaciji.