ZADAR- Od 18 ponuda, koliko ih je Lučka uprava Zadar (LUZ) zaprimila na natječaj za koncesijsko odobrenje na prezentiranje i prodaju brodskih izleta na Liburnskoj obali, danas je donesena odluka o izboru 8 ponuditelja.
To je prvi put da Lučka uprava Zadar daje koncesijsko odobrenje na lokacije koje se nalaza na pomorskom dobru u Gradskoj luci. Do sada je Grad Zadar iznajmljivao taj prostor kao javnu površinu.

Koncesijsko odobrenje daje se za tri metra četvorna površine na osam lokacija. Dobili su ga: Tonči Jureško s brodoprijevozničkim obrtom Leut, Brodooprema iz Zadra, Nediljko Kolanović s obrtom Sol Cruises iz Privlake, Martina tours, Jakov Kolanović s obrtom s Vila Dalmatina iz Zadra. Iz Mrljana na otoku Pašmanu odobrenje su dobili obrt Fažanka tours u vlasništvu Andrije Jureško te tvrtka Felicio tours.

Među dobitnicima je i obrt Markoš, vlasnika Marka Školjareva koji je nakon otvaranja ponuda dostavio potvrdu koju je naknadno tražilo povjerenstvo LUZ-a. Markoš je bio prvi koji je predao svu dokumentaciju na natječaj LUZ-a za dvogodišnju koncesiju. Oni su imali i najnižu ponudu koncesijske naknadu od 18. 250 kuna, dok je najvišu na 81 tisuću kuna dao Leut. Druga po veličini je ponuda od 41 tisuću kuna od Brodooprema, treća iznosi 32 820 Nediljka Kolanovića, Martina tours je ponudio 30.999 tisuća kuna, Andrija Jureško 29 881, a Jakov Kolanović 21 130 kuna.

Procjena vrijednosti koncesijske naknade bila je 55 tisuća kuna. Lučka uprava Zadar objavila je ishod natječaja za koncesijsko odobrenje koje važi za držanje štanda sedam mjeseci godišnje.