U utorak, 19. veljače u Hrvatskom narodnom kazalište Zadar, u 20.00 sati održat će se premijera predstave "Krležijana". Predstava je rađena prema tekstovima Miroslava Krleže. Drama plus ovom izvedbom nastavlja projekt  Lektira na sceni, pritom obrađujući djela koja ulaze u popis obaveznih lektira školskog i srednjoškolskog kurikuluma.

Autorski projekt Krležijana nastao je kao kolektivna kreacija dramske radionice Velike drame, a trideset polazika uključeno je u taj projekt. Svakodnevno pišući, Krleža je stvorio jedan od najvećih i najkompleksnijih opusa u hrvatskoj književnosti, okušavši se u svim književnim žanrovima - pjesmama, novelama, romanima, dramama, kritikama, esejima, dnevnicima koji su nam služili kao inspiracija za istraživanje i sam proces rada. Kontroverzna ličnost Miroslava Krleže (p)ostati će svojevrsni orijentir, lik koji nas opominje, vraća u surovu realnost pritom iznova upoznavajući nas sa nama samima i tako postati glavnom okosnicom same izvedbe odabranih monologa.

Kroz izvedbu ćete imati priliku upoznati se s fragmentima Krležinih Legendi, romanima Povratak Filipa Latinovicza, Banket u Blitvi i Na rubu pameti, poezijom Nokturno, Čežnja, Nemir, Pjesma svjetioničaru i Balade Petrice Kermpuha, dramama Gospoda Glembajevi, Leda, U agoniji i Vučjak, knjigom polemika Moj obračun s njima, te s Panoramom pogleda, pojava i pojmova koja sadrži niz misli i citata samog Miroslava Krleže, a koja je objedinjena pod radnim naslovom - Krležijana.

Predstava je namijenjena ponajprije srednjoškolcima, ali i široj javnosti. Karte za predstavu možete kupiti na blagajni HNK - a Zadar po cijeni od 40 kn.

Autorski tim predstave čine Vinko Radovčić, Sunčica Sodar, Josip Kresović, Anita Goreta, Frane Papić, Mate Petričević, John Čolak, Željko Karavida.

U predstavi igraju Ana Vidić, Nika Jukić, Lena Jakšić, Borna Vitlov, Hana Baraba, Laura Filipović, Ema Pestić Berišić, Bruno Antunović, Tomislav Šango, Niko Zekanović, Vito Arbanas, Iva Prgić, Josip Rain, Nikola Car, Luka Nešović, Tamara Kovačević, Sanda Pinter, Anastazija Bubnjar, Ivan Vlatković, Ana Marija Palić, Vito Sikirić, Antea Deković, Lucija Petrić, Josip Petković, Hana Ružić, Tereza Milovčević, Ivan Šarlija, Ivan Vidović, Donat Zausnigg, Danica Goleš, Josip Uglešić.