U sklopu Službe spašavanja života na vodi Hrvatski crveni križ provodi programe osposobljavanja za spasioce. Programi osposobljavanja obuhvaćaju tečaj za osposobljavanje spasilaca na otvorenim vodama, tečaj obnove uvjerenja o osposobljenosti spasilacate tečaj za osposobljavanje voditelja spasilačke postaje

Tečaju za osposobljavanje spasilaca na otvorenim vodama mogu pristupiti kandidati koji imaju najmanje 18 godina, srednju stručnu spremu ili upisan završni razred srednje škole, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti liječnika opće prakse. Traži se da mogu isplivati 400 metara za manje od 8 minuta te roniti 25 metara u daljinu. Testiranje kandidata u Zadru održat će se 26. travnja.

Više nformacija na stranici Crvenog križa.