Od kad postoji, Lučka uprava Zadar (LUZ) tek je lani označila da gospodari Gradskom lukom u kojoj će od ove godine oni, a ne Grad Zadar, davati koncesije za postavljanje štandova prodavačima brodskih izleta.

Grad Zadar je godinama iznajmljivao javnu površinu uzduž obalnog zida Liburnske obale i naplaćivao zakup na pomorskom dobru. Za razliku od gradske uprave koja je to radila putem natječaja objavljenog u novinama, Lučka uprava Zadar oglasila je koncesioniranje putem elektroničke javne nabave.

Pokretni štandovi moći će se postavljati na osam lokacija, površine tri metra četvorna - praktički uz turističke brodove koji su odlaskom trajekata i ribarica, zauzeli vezove gradske luke. Početna cijena za 7 mjeseci (od 1. travnja do 31. listopada) i nije osobito visoka. Za prvu lokaciju do mosta ona iznosi 15 tisuća kuna, za drugo mjesto 10 a za preostalih šest lokacija po pet tisuća kuna godišnje.

Jedan ponuditelj može dobiti koncesiju samo za jedno mjesto za postavu štanda - najvažnija je odredba licitacije za koncesiju koja se daje na dvije godine Ponude se otvaraju 11. ožujka u 10 sati.