Taman kad je izgledalo kako radovi konačno mogu početi, stigla je nova žalba na izbor slovenske tvrtke Riko za projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje.

Četiri dana nakon isteka žalbenog roka, tvrtka Eko poštom je zaprimila novu prijavu tvrtke ZP Control Process iz Poljske, poslanu posljednji dan roka. Njihova je žalba prošle jeseni rezultirala poništavanjem odluke o izboru. Nakon ispravka grešaka i ponovnog izbora Slovenaca, Poljaci nisu odustali. Koliko jako žele ovaj posao, dokazuje i činjenica da su tijekom prvog natječaja uputili prigovore u tri navrata, a postupak je na kraju poništio sam direktor tvrtke Eko Dino Perović. Poljaci su se žalili i na izgradnju CGO-a na šibenskom području, a na čemu im se ovaj put zasniva žalba za Biljane, bit će poznato tek nakon odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave koja je žalbu zaprimila 6. veljače. Perović je već dostavio odgovor i očekuje brzo donošenje odluke.

Postupak odabira izvođača radova za taj kapitalni projekt počeo je još u ljeto 2017. godine. Posao je procijenjen na 295 milijuna kuna (bez PDV-a), a Riko je ponudio 368 milijuna kuna, dok je Control Process zatražio čak 439 milijuna kuna bez PDV-a. Udio Kohezijskog fonda u investiciji iznosi 70,65 posto, a u sufinanciranju sudjeluju još i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 19,34 posto te Zadarska županija i gradovi i općine na području Zadarske i dijela Ličko-senjske županije s 10 posto udjela.