ZADAR - Odjel za gospodarenje gradskom imovinom donio je plan lokacija i naknada za koncesijsko odobrenje koje Grad Zadar daje za pomorsko dobro opće upotrebe, odnosno plaže.

Najveće naknade i najduži rokovi su za ugostiteljske objekte. Na lokaciji Puntamika - svjetionik predviđene su dvije lokacije montažnih objekata do 12 metara s pripadajućim terasama. Paušal je objekt je 12 tisuća kuna, a za terasu 440 kuna po četvornom metru. Pod istim uvjetima planirane su dvoje lokacije za montažne objekte na plaži Petrčane. Tamo bi se trebala ugurati i dva štanda za prodaju kukuruza i palačinki. Izvan koncesioniranog područja na plaži Punta Skala predviđena su dva montažna objekta te tri štanda. Naknada za štandove iznosu 4000 kuna godišnjeg paušala.
Na plaži Kolovare predviđena su dva montažna objekta te dva štanda. Koncesijsko odobrenje za objekt od 12 metara i terasu od 139 metara četvornih po istoj naknadi plaćat će postojeći korisnik koncesijskog odobrenja.

Na Karmi su tri ugostiteljska objekta s montažnim objektima od 12 metara te terasama površine 120, 140 i 170 metara četvornih. Njima se daje koncesijsko odobrenje do 2020. godina. Za terasu objekta (bez dimenzija) na Punti Bajlo planirano je koncesijsko odobrenje za terasu od 50 kvadrata do 2021. godine. Tarife naknade su iste bez obzira na lokaciju ugostiteljskih objekata uz more.

Na plaži Kolovare predviđeno je i koncesijsko odobrenje za terasu od 150 metara četvornih objekta daleko većih dimenzija u kojem je inspekcija zatvorila ugostiteljski objekt Zara beach u rujnu 2017. godine. Iako se za ilegalno izgrađen objekt na pomorskom dobru vodi sudeki spor kojeg je pokrenula Država, za nadležni odjel Grada Zadra to nije bile prepreka planu da s nekima ugovori koncesijsko odbrenje za korištenje terase.

Koncesijsko odobrenje dobit će ugostitelji koji drže terasu u Jazinama - za objekte u Veslačkom domu  te restorana u Foši. Jedna je od 178, a druga od 257 metara četvornih.
Na plaži Kuline u Diklu za terasu od 50 kvadrata iznos naknade bit će niži nego u ostatku Grada (bez otoka) - 300 kuna po kvadratu.
Iz Odjela za gospodarenje gradskom imovinom predvidjeli su lokacije za najam ležaljki, suncobrana i ostalih plažnih i morskih rekvizita pa čak i masaže.