Zadarska Odvodnja morat će Republici Hrvatskoj platiti odštetu od 308 tisuća kuna jer je višak kamena izvađen prilikom izvođenja radova na sustavu odvodnje Centar - treća faza, Park i Maestral, iskoristio za potrebe odlagališta Diklo, umjesto da ga je kao mineralnu sirovinu stavio na raspolaganje vlasniku, državi.

Prema odredbama Zakona o rudarstvu višak iskopa koji sadrži mineralnu sirovinu investitor je dužan staviti na raspolaganje Republici Hrvatskoj kao vlasniku. Odvodnja se branila tvrdnjom da tužiteljica podatke iz tužbe zasniva isključivo na inspekcijskom nadzoru, bez provedenih vještačenja kojima bi se utvrdilo da je bilo viška iskopa. Moguću štetu pritom bi trebalo popraviti naturalnom restitucijom, pa je država trebala tražiti da joj se stavi na raspolaganje iskopani materijal, a ne da joj se plati njegova vrijednost.

U dokaznom postupku sud je saslušao svjedoke, među kojima i tadašnjeg direktora Odvodnje Antu Josipa Šikića. Zbog činjenice da je odvezena mineralna sirovina u vrijeme vođenja ovog postupka već bila iskorištena, odnosno više nije bilo moguće doći do nje, nije bilo moguće provođenje vještačenja koja bi se odnosila na sastav i količinu iskopanog materijala. Na rezultate inspekcije rudarskog inspektora, podatke izvođača radova Vodoinstalacije i nadzornog tijela Odvodnja 2016. nije imala primjedbi, pa se odbacuje prigovor o nepostojanju viška sirovine.

Rudarski inspektor je pri inspekciji deponija u Diklu utvrdio da se kvalitetniji kameni materijal iz iskopa koristi za potrebe obavljanja radova na odlagalištu otpada, primjerice prekrivanju komunalnog otpada, a dio materijala koji je bio privremeno uskladišten u industrijskoj zoni Murvica- jug izvođač radova koristio je za svoja druga gradilišta.

Uz dosuđenu odštetu Odvodnja će državi, postane li presuda pravomoćna, morati isplatiti i 30.000 kuna sudskih troškova.