Načelnik Općine Vrsi Luka Perinić reagirao je na tekst o podizanju vijećničkih naknada objavljen na našem portalu. Podsjetimo, vijećnici su donijeli odluku da se načelniku i njegovoj zamjenici smanje plaće, a za svako sudjelovanje na sjednici Općinskog vijeća sebi su odredili naknadu od 1.250 kuna.

"Poštovani,

nastavno na Vaš članak objavljen dana 03.01.2019. o isplati naknada vijećnicima Općine Vrsi, želim kazati kako je Općinsko vijeće, pa tako i vijećnici neovisno u svom radu od funkcije načelnika koju obnašam. Na sjednici održanoj u subotu, 29. 12. 2018. nisam bio prisutan, niti sam bio upućen u namjere i glasanje o točkama koje su naknadno uvrštene na dnevni red, a što se može iščitati iz Zapisnika dostupnog na službenoj stranici Općine Vrsi.

Sukladno tome, nisam bio upućen u glasanje o točkama kojima se određuje naknada vijećnicima, te smanjenje plaće svim zaposlenicima Općine Vrsi, te mojoj zamjenici i meni osobno. Još uvijek mi nisu poznati razlozi ovakve odluke budući da su plaće zaposlenika, kao i moja, među najmanjima u Zadarskoj županiji, a vijećnici su se dobrovoljno odrekli svojih naknada za prošlu godinu, na što sam bio iznimno ponosan. Nakon razgovora s vijećnicima moći ću detaljnije komentirati navedeno", stoji u priopćenju načelnika Perinića.