Predsjednik Županijskog suda u Zadru Boris Babić raspisao je javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme višeg sudskog savjetnika. 

Uvjeti za prijavu kandidata su završen sveučilišni diplomski studij prava, položen pravosudni ispit te najmanje dvije godine rada kao sudski savjetnik, državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika, odvjetnik ili javni bilježnik ili najmanje pet godina iskustva na drugim pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita. 

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od jučerašnje objave u Narodnim novinama.