U izvanrednoj i opuštenoj atmosferi u Zagrebu je održana Druga konvencija živog čovjeka sa osvrtom na kreaciju dokumenta kojeg smo nazvali „Objava slobode i suvereniteta živog čovjeka". Konvencija je započela izlaganjem Dražena Kasala „Razdruživanje čovjeka i države" u kojem se osvrnuo na početničke pozicije zbog čega je razdruživanje od države potrebno i koji su temeljni razlozi takve akcije. Duhovni principi i psihološki postulati primjenjeni su unutar ovog objašnjenja tako da je ono cjelovito i multi-dimenzionalno.

Lidija Gajski održala je slojevito i s bezbroj činjenica potkrijepljeno predavanje naziva „Moderna medicina - previše, nepotrebno, štetno". Detaljno objašnjavajući bit moderne medicine zapravo ju je razotkrila kao jednu privatnu trgovačku spregu između farmaceuta i drugih proizvođača medicinske opreme i politike te drugih struktura vlasti u kojima je lik i djelo liječnika sveden na puku formalnost. Zapravo je liječnik prikazan kao posrednik u preljevanju novca iz džepova pacijenata i državnog budžeta u džep medicinskih trgovaca, čime je integritet i humana strana liječnika kao stručnjaka za liječenje bolesti minorizirana i stavljena u klasu drugorazrednog da ne kažem trećerazrednog. Na kraju ovog predavanja nameće se jasan zaključak da je medicina u ovakvom obliku najobičnija prijevara i da svi to znaju, ali zbog ogromnih financijskih i političkih interesa, većina okreće glavu i prave se budale.

Drugog dana jedan od govornika bio je Zadranin Vedran Miočić Stošić koji je održao predavanje "Polje svijesti - naselje Zajednice suverenih ljudi na zemlji" u kojem je dao određene smjernice kako u arhitektonskom tako i u životnom smislu planiranja i obogaćivanja životnog prostora u kojem jednom svi živi ljudi imaju namjeru postojati.

Takvo naselje je direktni plan ove zajednice i sigurno će ući u praksu kao ako ne prvo onda među prvim naseljima živih ljudi na zemlji, odijeljeno od političko-administrativnog državnog aparata. Ipak je Vedranu kao arhitektu planiranje životnog prostora prvenstvena zanimacija radije nego vožnja auta sa vlastitim tablicama, ističu organizatori.

Završetak konvencije opet je pripao Kasalu, koji je upoznao nazočne sa svrhom i ciljem dokumenta„Objava slobode i suvereniteta živog čovjeka", koji je nastao i stvoren je za ovu konvenciju kako bi kao takav bio usvojen i javno objavljen na znanje i ravnanje svim zainteresiranim strankama unutar procesa formalnog oslobođenja. Objašnjene su smjernice, način djelovanja i kako postati sukreator zajednice, te koje su posljedice postajanja iste. Objašnjeno je kako će se na trećoj konvenciji ustanovljena zajednica organizirati i koji će biti prvi koraci u praksi živog čovjeka.