ZADAR- Iz zadarska bolnice objavili su natječaj za popunu 19 radnih mjesta.

Uglavnom su to poslovi za stalno, osim za 6 medicinskih sestara ili tehničara koji se zapošljavaju na određeno vrijeme. Isti taj kadar može dobiti i stalan posao na dva radna mjesta sa srednjom stručnom spremom a dva s diplomom prvostupnika koja se traži i za posao na neodređeno za radno mjesto fizioterapeuta.
Natječaj za osam radnih mjesta odnosi se na administrativno i pomoćno osoblje bolnice - od raznih vrsta referenata preko kućnog majstora do dvije spremačice.