ZADAR- Iz Zadarske županije najavili su za ponedjeljak kolegij župana Božidara Longina s dnevnim redom a da nisu objavili materijale za sjednicu.

Dvije konkretne točke odnose se na Bolnicu kojoj je Zadarska županija osnivač.
U toj ulozi oni će dati suglasnosti Općoj bolnici Zadar za davanje u zakup poslovnih prostora u zgradi Poliklinike. Doznajemo da će to zapravo biti davanja prava na useljenje Doma zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu koje se nalaze u namjenskom prostoru kojeg je gradila JNA.

S obzirom na to da su to također županijske ustanove zdravstva, one će u formalni zakup dobiti dio od 24 tisuća metara četvornih prostora Poliklinike po simboličnom cijeni ali će sudjelovati u visokim troškovima režija za to ogromno zdanje. Dio je to plana župana Longina da napravi preraspodjelu prostora županijskih službi i ustanova do konačnog iseljenja Zadarska županije iz zgrade koja je građana za upravu a u vlasništvu je Države. Prema najavama Longina, uz Dom zdravlja i Hitnu, u zgradu Poliklinike trebao bi useliti i dječji vrti. To su sve novi stanari Poliklinike uz Zavod za javno zdravstvo koje je od samog početka bilo u planu.

Zadarska županija dat će i suglasnost Bolnici da može rušiti staru zgradu zaraznog, kako se kolokvijalno naziva prostor koji ima svoju prošlost u kolektivnoj memoriji.
Na ruševini staroga, podići će se nova zgrada na temeljima EU projekta dnevne bolnice. U budućoj građevini bit će još Odjel za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju.

Kada se ambulanta pulmologije preseli u Polikliniku tada ostaje prazna zgrada izvan bolničkog kruga nad kojom je Bolnica vlasništvo svojedobno prepustila Zadarskoj županiji. Još se pitamo -  zašto?