Platnene torbice oslikane na svim radionicama iz projekta „Voda je život" bit će izložene u atriju Gradske knjižnice, ogranak Aleksandar Stipčević, a moći će se razgledati od 5. do 10. studenog 2018.g u vrijeme kada su vrata Gradske knjižnice otvorena za korisnike.

Na izložbi će se naći i brošura „Zaštita voda" s informacijama o pravilnom postupanju s otpadnim vodama, te magnetić s edukativnom poukom koju je za potrebe ovog projekta osigurao Grad Zadar, UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša.

Platnene torbice oslikane na svim radionicama iz projekta „Voda je život" bit će izložene u atriju Gradske knjižnice, ogranak Aleksandar Stipčević, a moći će se razgledati od 5. do 10. studenog 2018.g u vrijeme kada su vrata Gradske knjižnice otvorena za korisnike.

Na izložbi će se naći i brošura „Zaštita voda" s informacijama o pravilnom postupanju s otpadnim vodama, te magnetić s edukativnom poukom koju je za potrebe ovog projekta osigurao Grad Zadar, UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša.

Radionicu je provela Linda Šušteršić.