Za vrijeme trajanja radova na Putu Stanova autobusi Liburnije d.o.o. na liniji broj 3 prometovati će sljedećom trasom:

Kolodvor - M. Pošta - S. Radića - Domovinskog Rata - SPLITSKA - Put Biliga - B. Brig

Radovi će trajati narednih 7 mjeseci, a izvodit će se u tri faze, počevši od južne strane prometnice.