Katarina Colić, dipl.oec. nova je ravnateljica INOVAcije. Takvu odluku donijelo je Upravno vijeće Ustanove INOVAcija, 19. listopada, koje je ravnateljicu imenovalo na mandat od četiri godine.

Nakon četverogodišnjeg mandata Vedrane Kevrić, dipl. oec.  ovu županijsku ustanovu od 29. listopada 2018. godine preuzima dosadašnja zamjenica ravnateljice. Vedrana Kevrić nije se javila na natječaj za još jedan mandat pa je za pretpostaviti kako će ona biti zamjenica novoj ravnateljici. Katarina Colić je od prvog dana u INOVAciji u koju je prešla kao i Vedrana Kevrić iz razvojne agencije.

Na javni natječaj za imenovanje ravnatelja Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija koji je objavljen u Narodnim novinama te u Zadarskom listu od 5. listopada 2018. godine osim novoimenovane ravnateljice zaprimljene su još dvije prijave, no nijedna nije zadovoljila natječajem propisane uvjete.