Grad Zadar u partnerstvu s Prirodoslovnom-grafičkom školom Zadar, Udrugom za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti Cinaz i Udrugom apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat provodi projekt "VR Laboratorij za mlade".

U sklopu projekta, financiranog sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, omogućit će se besplatna edukacija za nezaposlene mlade osobe, učenike i studente u dobi od 15 do 29 godina.

Teme edukacija su:

1) Soft skills - Razvoj osobnih vještina
2) Soft skills - Razvoj poslovnih vještina
3) Razvoj start-up projekta u svrhu samozapošljavanja
4) Crowdfunding
5) Realizacija poslovne ideje i marketinško planiranje
6) Marketing društvenih mreža
7) Virtualna stvarnost i kreiranje sadržaja virtualne stvarnosti
8) Priprema poduzetničke ideje VR marketinga za nastup na Danima poduzetnišva u Zadru
9) Kreativno pisanje i novi mediji
10) YOUTH & VET - izrada projekata mobilnosti (Erasmus+)
11) Forum teatar

Saznajte više i prijavite se na: www.facebook.com/vrlabzd/