Županijski sud u Zagrebu obustavio je kazneni postupak za trgovačko društvo „Vox d.o.o.", koji se vodi u kaznenom predmetu protiv I-okrivljenika Rene Sinovčića., zbog zloporabe položaja i ovlasti, a povodom optužnice Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Suđenje u kojem je optuženi Sinovčić prije nekoliko dana podnio prijedlog za nagodbu time se neće obustaviti, već se obustavlja samo protiv pravne osobe kao jedne od okrivljenika, 9. po redu u ovom slučaju. Prije početka pripremnog ročišta u spis je, naime, zaprimljen podnesak braniteljice iz kojeg proizlazi da je na trgovačko društvo „Vox d.o.o." otvoren i završen stečajni postupak. Uoči samog pripremnog ročišta zamjenik ravnatelja USKOK-a je također naveo da je izvršena provjera kod Trgovačkog suda u Zadru na temelju koje provjere u registar istog je utvrđeno da sveopći pravni slijednik Trgovačkog društva „Vox d.o.o." ne postoji. Slijedom navedenog predložio je obustavu postupka u odnosu na navedeno trgovačko društvo.

"Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja te je na temelju citiranih zakonskih odredaba obustavljen kazneni postupak u odnosu na trgovačko društvo „Vox d.o.o.", optuženo pod točkom V. optužnice", zakljućila je sutkinja Koraljka Bumči.