Grad Zadar raspisao je novi natječaj za prodaju nekretnina u gradskom vlasništvu. 

Oglašene su tri nekretnine među kojima je i jedna stambena zgrada. Riječ je o gradskoj imovini u Petrčanima koja se sastoji od dvorišta površine 144 m2 i građevine površine 54 m2. Nekretnina u Ulici I (čest. zem. 1043 k.o.), u neposrednoj blizini mora, prodaje se u cjelini s početnom cijenom od 82.837,99 eura.

Druge nekretnine predstavljaju zemljišta u katastarskim općinama Zadar i Crno. Po početnoj cijeni od 93,24 eura/m2 prodaje se površina od 591 m2 uz križanje Gaženičke i Biogradske ulice (dio čest. zem. 7730/1), dok se u Crnom za 70,61 eura/m2 prodaje nešto manja površina, od 500 m2. 

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave javnog natječaja, 6. rujna.