Umjesto Grozdane Perić, koja mandat stavlja u mirovanje, u Gradsko vijeće Grada Zadra, više od godinu dana od njegovog formiranja, ulazi HDZ-ovac Mate Marić. 

Bivši predsjednik Mjesnog odbora Crvene kuće bio je kandidat gradonačelnika Branka Dukića za mjesto u Gradskom odboru HDZ-a. No ono je, nadglasavanjem članova GO HDZ-a, ipak pripalo gradskom vijećniku Anti Kolegi, sinu Živka Kolege, bivšeg gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća koji se povukao u političku mirovinu.

Gradski odbor HDZ-a je, sukladno Sporazumu o političkoj suradnji između HDZ-a, HSP AS-a, HSU-a, HRAST-a i Narodne stranke Reformisti, obavijest o izboru Marića na mjesto Perić dostavio Mandatnom povjerenstvu još 8. kolovoza. Utvrđuje se da su se stekli svi zakonom predviđeni uvjeti za početak mandata člana Gradskog vijeća, stoji u izvješću povjerentsva uoči nove sjednice vijeća, zakazane za 6. rujna, kada će Marić prisegnuti za gradskog vijećnika.