ZADAR - Zadarski župan Božidar Longin potpisao je dopunu plana prijeme županijskih službenika u ovoj godini.
Prema tom planu, posao u Županiji trebalo bi naći 14 službenika.
U odjel za pravne i zajedničke poslove zaposlit će se viši stručni suradnik. Za to radno mjesto traži se diploma magistra struke ili stručni/sveučilišni specijalist pravne, ekonomske ili tehničke struke
Mjesto za jednog vježbenika i jednog višeg stručnog suradnika prijavio je Upravni odjel za financije i proračun. Traži se diploma ekonomije za stalni posao, a za vježbenika na mjestu referent za poslove računovodstva može srednja stručna sprema ekonomske struke ili gimnazija.

Novostvoreni i odjel za javu nabavu i upravljanje imovinom ima potrebu za referentom koji će imati srednju školu: od upravne, ugostiteljsko-turističke, trgovačke struke ili gimnazije.

Najveći odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove ima u planu šest radnih mjesta. Žele zaposliti višeg stručnog suradnika za zaštitu okoliša i prirode i komunalne poslove - s diplomom isključivo magistar pravne struke.
Za radno mjesto stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u obzir dolazi sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik građevinske ili arhitektonske struke.
Isti uvjeti važe i za stručnog suradnika za prostorno uređenje i gradnju.
Natječaj će biti i za radno mjesto voditelj ispostave (?) koji može biti magistar pravne, građevinske ili arhitektonske struke. Za dva mjesta referenta zaposlit će se vježbenik sa srednjom upravnom, ekonomskom ili gimnazijom.

U odjelu teško pamtljivog naziva - za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj, otvara se radno mjesto savjetnik za poljoprivredu i ribarstvo.
Uz diplome prirodne, biotehničke, ekonomske, pravne, može i društvene te humanističke struke.
Pročelnik Odjel za obrazovanje, kulturu i sport Ivan Šimunić dobit će pomoćnika. On može biti  društvene, humanističke ili interdisciplinarnog područja znanosti - s diplomom kakve se stječu na zadarskom sveučilištu.

Odjel za pomorsko dobro, more i promet treba višeg stručnog suradnika za pomorsko dobro i more s diplomom magistra pravne struke ali i inženjera geodezije ili geoinformatike, što je jedna posve nova struka u ustroju županijske samouprave.