ZADAR - Pomoćnica ministra turizma potpisala je rješenje kojem se tvrtki Sokol projekt odbija žalba na ukinuto rješenje za minimalne tehničke uvjete (MTU) koje su dobili iz Ureda državne uprave u Zadru krajem prošle godine za Zara beach na Kolovarama.

Radi se sporu kojeg je razriješilo Ministarstvo turizma kao drugostupanjsko tijelo, čime je potvrđeno carinsko rješenje i pečaćenje objekta na Kolovarama kao i odbijanje obnove rješenja od Ureda državne uprave u Zadru.

Odvjetnik Sokol projekta uložio je žalbu na takvu odluku koja mu je rješenjem Ministarstva turizma odbijena, a na što nemaju više pravo žalbe. Mogu se jedino tužiti Upravnom sudu.
U žalbenom postupku oni su tražili obnovu rješenja koje im je Ured izdao krajem 2016. godine te su htjeli izostaviti Hotele Zadar kao stranku u postupku. Iz Ministarstva turizma tražili su očitovanje svih pa i Hotela Zadar čiji je opunomoćenik naveo kao Sokol projekt cijelo vrijeme  „postupa u zloj vjeri te da nema pravo korištenja prostora". Lučka kapetanija je izdala rješenje kojim se Sokol projektu zabranjuje korištenja pomorskog dobra, odnosno plaže Kolovare koju su zatvorili na 300 kvadrata te držali otvoreni dio terase na 150 metara četvornih.

Sve je počelo od turističke inspekcije pri Carinskoj upravi. Oni su u travnju prošle godine ustvrdili kako Sokol projekt nema uvjete te su tražili poništenje rješenja za MTU kojeg im je Ured državne uprave izdao krajem 2016. godine. U konačnom rješenju očitovao se i Grad Zadar, odnosno Vijeće za koncesijska odobrenje koje je 2016. godine izdalo rješenje na pet (5) godina za terasu od 150 kvadrata na pomorskom dobru. Lani, kada se sve zakotrljalo, Vijeće je odbilo Sokol projektu dati koncesijsko odobrenje na terasu od 300 metara četvornih.

Iz rješenje iščitavamo kako se tu vodila velika pravna bitka sve do listopada 2017. godine kada je Ministarstvo turizma donijelo presudno rješenje na koje je nedavno odbijena žalba Sokol projekta.