Dok jedne gradske tvrtke u poslovanju učestalo koriste outsourcing (vanjsko ugovaranje usluga), druge ne znaju što to znači. 

Vidljivo je to iz odgovora direktora na upit gradskog vijećnika SDP-a Erola Gašija. 

- Direktor Vodovoda Tomislav Matek mi je odgovorio da "ne koriste outsourcing (ma što god to značilo)".  S obzirom da ne zna što to znači, kako zna da ga nisu koristili. Frapantan je pak podatak koji sam dobio od direktora ŠRC Višnjik Denisa Karlovića. Oni su prošle godine za outsourcing izdvojili 1,1 milijun kuna, a Karlović mi je objasnio jedan od razloga tome - zaposlena su 53 djelatnika, no u stvarnosti rade 42, zbog učestalih bolovanja i opravdanih izostanaka. To je čak 20% radne snage. Koliko su se trudili da dobiju taj posao, tako ga i rade. Što mislite o ovakvom načinu poslovanja i shvaćanja posla u gradskoj tvrtki, tražio je Gaši mišljenje od gradonačelnika Branka Dukića. 

- Jesam liječnik, ali sad da idem na Višnjik pratiti tko je na bolovanju, to mi nije na pameti. Višnjik ima svoje službe za to, a u ingerenciji je direktora da pošalje inspekciju ako sumnja u bolovanja čiji je postotak zaista velik. Meni je najvažnije da se Višnjik razvija onako kako treba, poručio je Dukić.

Direktoru Vodovoda poslat će se pak ponovno upit s objašnjenjem pojma outsourcing.