U ponedjeljak, 19. ožujka 2018. g., s početkom u 18 sati u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar prof. dr. sc. Vlasta Ilišin (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu) održat će javno predavanje pod naslovom „Mladi u suvremenom društvu: generacija osujećenih". Predavanje se održava u sklopu ciklusa javnih predavanja i diskusija „Javna sociologija" u organizaciji Odjela za sociologiju.

Sažetak izlaganja:

Mladi su zbog svojih specifičnih značajki prepoznati kao ranjiva društvena grupa pri čemu ih promjene koje se zbivaju u suvremenom svijetu u pravilu zahvaćaju prije i više od drugih. Istodobno se mladi trajno suočavaju s istim izazovom, a to je njihova optimalna integracija u društvo u kojem žive.

Otuda je i u istraživanjima mladih dominantna tema njihova tranzicija u odraslost, odnosno osposobljavanje za ulazak u svijet odraslih. No suvremeno društvo postaje sve rizičnije mjesto odrastanja zbog globalnih promjena koje generiraju nesigurnost na svim razinama i budućnost mladih čine sve neizvjesnijom. Problemi s kojima se suvremena mlada generacija susreće dodatno se proširuju i produbljuju u tranzicijskim društvima - i u usporedbi s mladima iz razvijenih zemalja i u usporedbi s ranijim generacijama mladih iz socijalističkog razdoblja. Naime, iako se optimistički pretpostavljalo kako bi upravo mladi trebali biti "prirodni dobitnici tranzicije" istraživački uvidi su pokazali kako su oni u postsocijalističkim društvima bili više izloženi novim i većim rizicima nego što
su im se otvorile nove i bolje perspektive.

Tegobama odrastanja obilježenog dvostrukom tranzicijom
- jer mladi prolaze kroz univerzalno prijelazno razdoblje iz mladosti u odraslost u društvu koje je i samo u procesu transformacije - krajem prvog desetljeća 21. stoljeća pridružila se i višegodišnja gospodarska i društvena kriza. Naznačene tendencije prisutne su i u Hrvatskoj što potvrđuju rezultati istraživanja mladih iz 1999., 2004., 2010., 2012. i 2013. godine. Longitudinalno praćenje društvenog
položaja, obrazaca ponašanja, vrijednosti i stavova omogućuje skiciranje sociološkog profila mladih u Hrvatskoj te pokazuje smjer i opseg promjena u ispitivanim segmentima tijekom promatranog razdoblja. Pritom su ustanovljeni nepovoljni pokazatelji i trendovi koji sugeriraju da se suvremeni naraštaj mladih može označiti kao generacija osujećenih.

Predavanje će održati prof. dr. sc. Vlasta Ilišin, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, zaposlena na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu.