Ni Studen nije mogla odvratiti privlačke humanitarce da se još jednom odazovu na akciju darivanja krvi. U privlačkoj vjeronaučnoj dvorani akciju su koordinirali predsjednica DDK Privlaka Mladenka Kurta, referent zadužen za dobrovoljno davalaštvo krvi unutar zadarskog Crvenog križa Branko Kolanović te član Nadzornog odbora zadarskog Gradskog savjeta DDK i Županijskog odbora Crvenog križa Ivo Jureško. Profesionalno ju je proveo medicinski tim s Odjela za transfuzijsku djelatnost zadarske Opće bolnice, dr. Ivna Lucin te medicinske sestre Sanja Glavan, Sonja Mazor, Sanja Cota i Ana Milutin.

- Zahvaljujem svojim kolegama darivateljima, kao i svima koji nas iz akcije u akciju već godinama financijski prate a to se u prvom redu odnosi na našu općinu i zadarski Crveni križ. Moram spomenuti i ovdje nazočnog našeg darivatelja i župnika don Marinka Duvnjaka, koji nam za svaku akciju s radošću ustupa vjeronaučnu dvoranu. Mi ćemo i nadalje pored darivanja krvi organizirati i ostale humanitarne akcije, a one će se u prvom redu ogledati kroz prikupljanje pomoći za potrebite kako u našoj Privlaci tako i šire, kaže predsjednica Aktiva Mladenka Kurta.

Među privlačkim darivateljima prvo mjesto sa 78 darivanja i nadalje čvrsto drži Zlatko Gagula. Među ženama u vodstvu je Mirjana Glavan sa 30 te Luca Šarić sa 29 darivanja.

Krv su dali: Predrag Đurić, Enio Begonja, Jakov Zorić, Mihovil Vulinović, Deni Matulj, Vid Begonja, Dominik Kolanović, Joso Vuksan Ćusa, Marino Grbić, Mate Zanki, Hrvoje Šarić, Nediljko Šarić, Ante Skoblar, Nina Šango, Šime Jurac, Roko Surić, Anthony Begonja, Marko Mustać, David Zorić, Jelica Kolanović, Nikica Zanki, Slaven Vencelj Zanki, Josip Begonja, Ive Surić, Šime Šango, Christian Bacci, Ljubomir Mustać.