Prekršajni sud u Zadru naložio je Christophu Alexanderu Hans-Jurgenu Von Gleichu, nekadašnjem čelniku tadašnje Hypo banke u Hrvatskoj, da se u svojstvu okrivljenika odazove na glavnu raspravu zbog prekršaja Zakona o potrošačkom kreditiranju. Iako u pozivu nije navedeno ime tužitelja, od Prekršajnog suda doznajemo kako je Addiko banku tužila Linda Lemac Bašić iz šibenske Udruge Franak.

Udruga Franak podnijela je Državnom odvjetništvu prekršajne prijave protiv osam najvećih hrvatskih banaka u stranom vlasništvu zbog kršenja odredaba Zakona o potrošačkom kreditiranju. Presude u ovim sporovima, smatraju u udruzi, pomoći će državi da se odupre bankarskim ucjenama arbitražom i sudskim postupcima preko Europske komisije.

- Država bi zbog bezakonja banaka mogla zaraditi devet milijardi kuna. Mi ionako ne tražimo ništa za sebe, već samo da se poštuju hrvatski zakoni i Ustav na što stalno upozoravamo, komentirala je prošle godine odluku Ustavnog suda Lemac Bašić.

U optužnici je naveden članak Zakona o potrošačkom kreditiranju prema kojem se vjerovnik ili kreditni posrednik može kazniti novčanom kaznom od 80 do 200 tisuća kuna ako za kredite postojećih korisnika kredita, pri promjeni EURIBOR-a i drugih referentnih vrijednosti, ne primijeni zakonsko ograničenje visine kamatne stope ili ne ponudi korisniku konverziju neotplaćenog dijela kredita u kunski ili kredit s valutnom klauzulom EUR bez naknade.

Ako se okrivljenik ne odazove na poziv, sud će izdati dovedbeni nalog, te će von Gleich sam snositi troškove svojeg dovođenja i odgode ročišta, ili će se glavna rasprava, ako je to moguće bez okrivljenika, održati i presuda donijeti bez njegove nazočnosti.

Inače, Christoph Alexander von Gleich na mjesto predsjednika Uprave Hypo Alpe-Adria Bank d.d. imenovan je u lipnju 2014. godine, te je poziciju napustio samo dva mjeseca nakon imenovanja.