U pojedinim gradskim kvartovima mještani su primijetili kako božićna drvca, odložena ponegdje i uoči Tri kralja, još nisu odvezena. Čistoća je na svojim stranicama pozvala građane da stabla odlože uz plastične kante kako bi ih se odvezlo, no ona tamo još uvijek čekaju odlazak na "vječni pokoj". Zašto?

- Čistoća kontinuirano prikuplja božićna drvca, ali to ne radi tako da ih odvozi s ostalim komunalnim otpadom. Ekipe koje vrše redovito pražnjenje spremnika ne mogu ih ukrcati, jer za to imamo posebno vozilo i posebnu kazetu (mjesto za odlaganje) za biootpad na odlagalištu. Vjerujem da ćemo u sljedećih nekoliko dana riješiti i odvoz svih preostalih smreka, kaže Pere Zubčić, tehnički direktor Čistoće.

Do sada ih je prikupljeno i odloženo nešto manje od tisuću, a očekuje se da će ih do kraja biti između 2 i 2,5 tisuće. S obzirom da ih je prije pet godina bilo oko 3 tisuće, očito je i u Zadru sve više onih koji su za ukrašavanje doma koriste umjetna drvca.