Srednja škola Bartula Kašića Pag do daljnjeg se neće graditi, iako je Grad Pag do sada uložio dva milijuna kuna na pripremu zemljišta i izradi projektne dokumentacije. Dok su Pažanima obećavali pomoć iz europskih fondova krenuli su s pripremom projekta, ali su u međuvremenu obaviješteni kako indikativna lista, koja je bila temelj projekta, više ne vrijedi.

Vijećnik u Županijskoj skupštini Josip Tičić postavio je na jednoj od posljednjih sjednica Županijske skupštine pitanje županu Božidaru Longinu kada će napokon gimnazija i strukovna škola iseliti iz prostorija osnovne škole, kako bi se u njima mogao organizirati jednosmjenski rad. Umjesto župana pisanim putem odgovorio mu je pročelnik Ivan Šimunić.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je tijekom 2014. godini, na indikativnu listu projekata uvrstilo projekte s područja Zadarske županije među kojima je bio i projekt „Izgradnja i opremanje nove školske zgrade Srednje škole Bartula Kašića Pag" u ukupnom iznosu od 17.711.400 kuna. Indikativna lista sadržavala je popis školskih ustanova koje je trebalo moći graditi europskim sredstvima nakon donošenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija". Ministarstvo je međutim Zadarsku županiju kasnije obavijestilo da više ne postoji temelj za indikativnu listu projekata iz sektora osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja jer se navedeni projekti ne uklapaju u specifični cilj 10a3 Prioritetne osi 9 - Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje, Tematskog cilja 10 - Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje te cjeloživotno učenje, Investicijski prioritet 10a.

- Zadarska županija upoznata je sa činjenicom da bi se izgradnjom i opremanjem nove zgrade srednje u Pagu škole osigurali optimalni uvjeti za održavanje suvremene nastave usklađene s Državnim pedagoškim standardom koja za cilj ima kvalitetan odgojno-obrazovni proces za učenike osnovne škole grada Paga i učenike srednjoškolskog uzrasta otoka Paga. Stoga će, ukoliko se u nadolazećem razdoblju otvore mogućnosti financiranja ovakvih kapitalnih investicija kroz EU fondove ili iz državnog proračuna, izvršiti prijavu jer je ulaganje u obrazovanje i standard kvalitete života na otocima Zadarske županije jedan od prioritetnih ciljeva Zadarske županije, odgovorio je Šimunić.