Nakon što je sanirala dio dugovanja kliničkih centara, Hrvatska vlada uskoro će isto napraviti i s dugovima općih bolnica. Bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je država osnivač, za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala Vlada je na jednoj od prethodnih sjednica rasporedila 670 milijuna kuna. Međutim, kako doznajemo, ukupno je planirano izdvajanje oko 870 milijuna kuna, što znači 200-tinjak milijuna ustanovama kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave.

- Dobili smo potvrdu kako će Općoj bolnici Zadar biti sanirano 16,3 milijuna kuna, čime možemo biti zaista zadovoljni, rekao nam je dr. Edi Karuc, zamjenik ravnatelja Opće bolnice Zadar.

Očekuje se da bi sredstva trebala biti uplaćena do kraja ovog tjedna.

- Taj iznos će nam biti od velike koristi da se smanji ukupan dug naše Opće bolnice. Zahvaljujemo Ministarstvu zdravstva koje je i ovim potezom pokazalo koliko pažnje posvećuje našoj županiji, nakon što su financirali sanaciju nove Poliklinike i odjela Opća bolnice Zadar koji su oštećeni u rujanskoj poplavi. Imamo i vrlo ambiciozne planove u novoj godini, od useljenja Poliklinike, pa do projekta dnevnih bolnica, čija je procijenjena vrijednost 32 milijuna kuna. Slobodno možemo reći da će 2018. biti "Godina zdravstva" u Zadarskoj županiji, kaže župan Božidar Longin.