Hrvatska vlada danas je donijela odluku o dodjeli sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala. Država će 670 milijuna kuna rasporediti bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

Najveći iznos dobio je KBC Zagreb, preko 200 milijuna kuna, KBC Split 104 milijuna, KBC Osijek 88 milijuna, devedesetak dobivaju Sestre milosrdnice, 670-ak Dubrava, 30-ak Merkur... sve do Klinike za ortopediju Lovran koja će dobiti 549 tisuća kuna.

Zadarska bolnica, kao i druge opće bolnice, ovime ostaju sa starim dugovanjima. Županije su se prije nekoliko godina trsile svim snagama da se upravljanje bolnicama vrati s države na lokalnu samoupravu. Odakle županijama sada novac za sanaciju bolnica, to nitko ne zna. Ovih dana očekujemo reakciju lokalnih vlasti i zadarske bolnice i moguće rješenje za ovaj problem.