ZADAR- Kratko, ali jasna je telegramska vijest jednog našeg sugrađanina:  U ulici Benka Benkovića voda curi već četri dana. A nama naplaćuju razliku od vodomjera !!! Sramota ....

Poruka je, naravno, umjerena na adresu Vodovoda.