Protekloga tjedna predstavnici Grada Zadra Darko Kasap, Tomislav Korona i Šime Erlić prisustvovali su početnom sastanku projekta ASPIRE u gradu Lucci na sjeveru Italije.

Projekt ASPIRE ukupne vrijednosti 1.873.149 EUR, od čega Grad Zadar pripada 179.781 EUR financira se iz Programa LIFE i provodit će se sljedeće tri godine. Cilj ASPIRE-a je kreiranje napredne logističke platforme s naknadom za cestovne korisnike i pristupnim kriterijima radi poboljšanja gradske sredine i prijevoza dobara te implementacija niza mjera - regulatornih, organizacijskih, operacijskih i tehnoloških - kako bi se postigli veći standardi energetske učinkovitosti i kvalitete gradske sredine i, sukladno tome, kvalitete života građana.

Drugim riječima, projektom se razmjenjuju iskustva i prakse između EU gradova po pitanju regulacije dostavnih vozila u gradske jezgre, s ciljem da se donesu konkretne mjere za unaprjeđenje ovih sustava te da se novi prijedlozi mjera za unaprjeđenje sustava implementiraju u gradovima partnerima. Grad Zadar će kroz projekt imati prilike izraditi dugoročnu strategiju i akcijski plan unaprjeđenja sustave urbane logistike poluotoka. Partneri na projektu su Grad Lucca (Italija), Kiunsys SRL (Italija), Lucense SCaRL, (Italija), Memex SRL (Italija) i Stockholm (Švedska).

Projektni sastanak otvorio je gradonačelnik Grada Lucce Alessandro Tambelini te je tom prilikom istaknuo specifičnosti i važnost regulacije prometa u gradovima sa povijesnim gradskim jezgrama, te istaknuo iskustva Lucce. Ujedno se zahvalio svim partnerima i poželio da se projektom nastavi razvijati sustav urbane logistike na korist svih partnera.

Predstavnici Grada Lucce predstavili su razvoj sustava urbane logistike, naglasivši pri tome s kojim izazovima su se suočavali prilikom implementacije novih rješenja u posljednjih 5 godina. Na sastanku se imalo prilike informirati i o primjerima nekih drugih talijanskih i EU gradova poput Siene, Stockholma i dr.

Grad Lucca ima specifičnu povijesnu jezgru koja je okružena s preko četiri kilometra povijesnih zidina, unutar kojih je promet organiziran po zonama, te se video nadzorom i sustavima identifikacije kontroliraju ulaz i izlaz iz centra grada, a posebnim režimom dozvola regulira se ulaz u staru gradsku jezgru. Tako se primjerice ne može ući u gradsku jezgru automobilom ukoliko se ne posjeduje dozvola (za stanare, dostavna vozila i dr.), odnosno svi koji ulaze u centar imaju neku vrstu dozvole.

Slično kao i u Zadru, turizam predstavlja dodatan pritisak u sezoni na centar grada, što je dodatan izazov kod postavljanja sustava regulacije prometa unutar zidina.

Rješenja koje Lucca primjenjuje specifično je po tome što su za potrebe dostave organizirali posebnu javnu tvrtku koja upravlja skladištem roba iz kojeg se električnim vozilima dostavljaju robe u staru jezgru grada. Važno je istaknuti kako ovakav model ne znači ukidanje ostalih dostavnih vozila u centru grada, već samo dodatnu alternativu u dostavi roba električnim vozilima putem organizirane javne logističke tvrtke.

Prvi projektni sastanak poslužio je da se razmjene iskustva na temu urbane logistike, te da se jasno objasne uloge, zadaci i terminski plan provedbe projekta na počeku trogodišnje provedbe projekta.