ZADAR - Gradsko vijeće u ožujku je donijelo odluku o izradi izmjene ai dopuna Urbanističkog plana uređenje Trajektnog terminala, a u travnju je gradonačelnik Božidar Kalmeta potpisao odluku da će izrađivač biti D&Z u vlasništvu Zdravka Livakovića.

Ta najzaposlenija projektna tvrtka u Zadru dala je ponudu na 85 tisuća kuna, uključujući PDV, za posao koji će biti plaćen iz Gradskog proračuna.
UPU Trajektni terminal usvojen je 2000. godine. Originalni plan je izradio Marina projekt, u vlasništvu arhitekta Nikole Bašića, koordinatorice je bila Nives Kozulić, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje. U provođenju procedure tog plana koja je trajala tri godine, Zdravko Livaković je bio gradski poglavar za graditeljstvo i prostorno uređenje. Naručitelj izrade plana tada je bila Lučka uprava Zadar, a 17 godina poslije Grad Zadar. Obuhvat Plana je, navodi se u usvojenom UPU, 155 hektara kopna i mora - prostora industrijske zone Gaženice i uvale Bregdeti, koja je očito predmet interesa potencijalnih investitora.

Aktualni pročelnik za graditeljstvo i prostorno uređenje Darko Kasap, ovako je pisano obrazložio razloge za izradu prvih izmjena i dopuna UPU Trajektni terminal:


„U proteklom razdoblju došlo je do djelomične izgradnje trajektne luke, sa pripadajućom infrastrukturom, izgradnje spojne ceste luke Gaženica sa autocestom A1. S obzirom na brojne izmjene mjerodavnog Zakona, izmjena Prostornog plana uređenja Grada Zadra, kao i brojne pismene i usmene zahtjeve poslovnih subjekata ( HGSS, Cromaris ), mišljenja smo da treba preispitati postojeća prostorno planska rješenja unutar obuhvata predmetnog Plana, kao i usklađenost sa kontaktnim UPU- om"
Što će se konkretno mijenjati - javnost će znati kada UPU dođe u javnu raspravu.