ZADAR -  Sveti Šime, uz katedralu sv. Stošija i sv. Donat, najvrjednija je zadarska crkva koju je uz konzervatorsku zaštitu, nagrizao zub vremena. Osim što je urušava postolje ukrasnog stupa na samom ulazu u tu romaničku crkvu, ni pročelje, (zbog čijeg su otkrivanja konzervatori odobrili skidanje nikad prežaljenih palmi . op.a) nije reprezentativno. Osobito u odnosu na pozlaćenu škrinju s ostacima sv.Šime koja se kao najveće blago nalazi u toj crkvi. Župnik Josip Lenkić uputio nas je s odgovorima na pitanje kada će sanacija na Ministarstvo kulture. Iz Konzervatorskog odjela dobili smo sljedeći odgovor:

Konzervatorski odjel u Zadru je zadnjih nekoliko godina prijavljivao u suradnji sa Zadarskom nadbiskupijom, (kroz program zaštitnih radova), sanaciju oštećenja na crkvi Sv. Šime. Budući da se radi o vrijednom kulturnom dobru koje je zadnju temeljitu obnovu imalo prije više od tri desetljeća nužno je održavanje. Ministarstvo kulture je za tekuću 2017. godinu osiguralo 100.000,00 kn. za radove predviđene troškovnikom. Naravno da to nije dovoljno pa je vlasnik - korisnik kulturnog dobra pozvan participirati u financiranju