ZADAR - U četvrtak će se u sjedištu Vlade potpisati ugovor kojim Grad Zadar mehanizmom ITU na raspolaganje dobiva 35 milijuna EUR-a s kojim za financiranje  komunalnih projekata raspolaže do 2020. godina uz bonus od još tri godine.

Ugovor će potpisati gradonačelnik Božidar Kalmeta u ime Grada Zadra. S njim će biti i pročelnik za EU fondove Šime Erlić čiji je Odjel vodi sve poslove oko tog ITU mehanizma.

Kako će Grad koristiti raspoloživ novac, ovisit će ponajprije o dinamici resornog ministarstva. Grad Zadar već ima neke spremene projekte kao što je Centar za mlade, novi Poduzetnički inkubator, u pripremi je Citadela, a ostale mogućnosti trošenja tog novca svode se na intarvencije u prometu. Od biciklističkih staza, pametnog prometa do nabavke eko autobusa. Rekonstrukcija prometnica nije u opisu tog ITU mehanizma.