U Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru danas je održana velika promocija 164 magistra različitih struka. Svečana promocija podijeljena je u dva termina jer je dvorana bila premala za toliki broj završenih studenata, njihove rodbine i prijatelja koji su stigli kako bi s njima podijelili taj svečani trenutak ulaska u akademsku zajednicu. A da bi svi oni koji su iskazali ponos zbog stečene diplome nakon pet godina studija bili vidljivi, prvi put je napravljen novi raspored promocije. Svim sudionicima svečane dodjele diploma čestitala je prof. dr Dijana Vican rektorica Sveučilišta u Zadru, uputivši ih u novu životnu etapu s lijepim sjećanjem na studentski život u Zadru.

Diplome su danas dobili:

Karmen Babić magistra povijesti,
Ana Balog Votava magistra informatologije
Filip Baričević magistar ekonomije
Magdalena Barišić magistra edukacije njemačkog jezika i knjiž. I Magistra latinskog jezika i književnosti
Lucija Bijelić magistra psihologije
Meri Bilać magistra edukacije njemačkog jezika i knjiž. magistra sociologije
Katarina Bilić magistra primarnog obrazovanja
Marija Blajić magistra primarnog obrazovanja
Lucija Bonifačić magistra edukacije francuskog jezika i knjiž. magistra talijanske filologije
Iva Brkić magistra ekonomije
Marina Brkić magistra knjižničarstva
Ivana Budija magistra edukacije geografije magistra talijanske filologije
Monika Budimir magistra talijanske filologije i Magistra edukacije francuskog jezika i knjiž.
Tonka Bušetinčan magistra ekonomije
Maja Butković magistra njemačkog jezika i književnosti magistra edukacije engleskog jezika i knjiž.
Kata Čakarun magistra ekonomije
Katarina Ćurković magistra knjižničarstva
Marijana Dunjić magistra pedagogije magistra edukacije engleskog jezika i knjiž
Doris Erceg magistra primarnog obrazovanja
Patricia Fatović magistra talijanske filologije magistra sociologije
Ante Gašpić magistar ekonomije
Violeta Gašpić magistra knjižničarstva
Ivan Grgurović magistar ekonomije
Marijana Ivančić magistra talijanske filologije magistra edukacije engleskog jezika i knjiž.
Marija Ivić magistra arheologije
Ivana Ivković magistra knjižničarstva
Alen Josić magistra edukacije njemačkog jezika i knjiž. magistra francuskog jezika i književnosti
Nina Jovanović magistra ekonomije
Dijana Jović magistra engleskog jezika i književnosti magistra španjolskog jezika i književnosti
Anja Jureško magistra ekonomije
Antonija Kalinić magistra psihologije
Josip Kaloper magistar sociologije i Magistar etnologije i antropologije
Matea Karadža magistra primarnog obrazovanja
Nikola Kolanović magistar ekonomije
Nino Kolanović magistar knjižničarstva
Adrijana Koprivanac magistra primarnog obrazovanja
Magdalena Koritar magistra edukacije njemačkog jezika i knjiž magistra filozofije
Danijela Kovačević magistra ekonomije
Marijana Kovačević magistra knjižničarstva
Tajana Kucelin magistra psihologije
Boris Ležaja magistar edukacije njemačkog jezika i knjiž. magistar filozofije
Ivan Lučić magistar povijesti
David Magdić magistar povijesti
Severina Mamić magistra psihologije
Anakatarina Mandić magistra talijanske filologije
Magistra edukacije engleskog jezika i knjiž.
Katarina Mandić magistra knjižničarstva
Nikolina Marinković magistra primarnog obrazovanja
Barbara Markovinović Magistra primarnog obrazovanja
Maja Marušić magistra ekonomije
Diana Matusina magistra talijanske filologije i Magistra edukacije engleskog jezika i knjiž.
Nikolina Mijaljević magistra ekonomije
Melani Mijoković magistra primarnog obrazovanja
Viktorija Milković magistra ekonomije
Ivana Miše magistra edukacije engleskog jezika i knjiž. magistra talijanske filologije
Anamarija Nadinić magistra ekonomije
Višnja Novosel magistra knjižničarstva
Sanja Paleka magistra talijanske filologije magistra pedagogije
Anđela Parancin magistra primarnog obrazovanja
Filip Pavić magistar ekonomije
Anette Pejaković magistra talijanske filologije
Magistra edukacije engleskog jezika i knjiž.
Marica Peraić magistra ekonomije
Barbara Perica magistra primarnog obrazovanja
Dea Pincetić magistra ekonomije
Jelena Prtorić magistra edukacije engleskog jezika i knjiž. magistra talijanske filologije
Nina Radinović magistra arheologije
Antonia Ražov magistra ekonomije
Sanja Rudan magistra rusistike i Magistra pedagogije
Josipa Sabo magistra edukacije engleskog jezika i knjiž. Magistra pedagogije
Vinka Skorić magistra rusistike Magistra pedagogije
Maja Stazić magistra knjižničarstva
Suzana Stjepanović magistra edukacije njemačkog jezika i knjiž. magistra edukacije filozofije
Julijan Sutlović magistar ekonomije .
Ivna Šafar magistra primarnog obrazovanja
Franko Škunca magistar ekonomije
Anamaria Šokčević magistra arheologije
Adrian štark magistar psihologije
Perina Torbarina magistra ekonomije
Anamaria Vidić magistra primarnog obrazovanja
Elizabet Vučković magistra edukacije engleskog jezika i knjiž. magistra pedagogije
Šime Vučković magistar arheologije
Antonia Vukman magistra povijesti
Tamara V uković magistra edukacije engleskog jezika i knjiž. magistra pedagogije

Na drugoj promociji u 13 sati, diplome su uručene:

Kristina Alić magistra sociologije i Magistra pedagogije
Kristina Alvir magistra ekonomije
Ivana Anđelić magistra hrvatskog jezika i književnosti
Petra Anđelić magistra primarnog obrazovanja
Marija Bačić magistra ekonomije
Maja Bajuk magistra pedagogije magistra edukacije njemačkog jezika i knjiž.
Blaženka Barać magistra edukacije francuskog jezika i knjiž i Magistra talijanske filologije
Martina Barada magistra edukacije rusistike
Ivana Batinović magistra ekonomije
Iva Benić magistra talijanske filologije magistra pedagogije
Dubravka Bešker magistra latinskog jezika i književnosti magistra edukacije francuskog jezika i knjiž
Antonija Bilaver magistra ekonomije
Lidija Bodrožić magistra edukacije engleskog jezika i knjiž magistra talijanske filologije
Edi Bosna magistar ekonomije
Ana Bošnjak magistra edukacije engleskog jezika i knjiž i Magistra edukacije geografije
Martina Božajić magistra hrvatskog jezika i književnosti
Lucia Bušac magistra primarnog obrazovanja
Josipa Buterin magistra ekonomije
Petar Crnogorac magistar edukacije engleskog jezika i knjiž magistar sociologije
Antonija Čirjak magistra kulturne i prirodne baštine u turizmu
Damira Čulina magistra hrvatskog jezika i književnosti
Tihana Delija magistra kulturne i prirodne baštine u turizmu
Filip Dražić magistar ekonomije
Paula Dujić magistra ekonomije
Paula Džapo magistra knjižničarstva
Mila Franić magistra primarnog obrazovanja
Mateja Galić magistra primarnog obrazovanja
Sara Glavan magistra psihologije
Šime goić magistar ekonomije
Fanika Ivaković magistra psihologije
Katarina Jurković magistra talijanske filologije i Magistra edukacije engleskog jezika i knjiž
Monika Kajić magistra edukacije njemačkog jezika i knjiž magistra pedagogije
Ante Kamenjaš magistar primarnog obrazovanja
Irina Karuza magistra ekonomije
Nikolina Klanac magistra ekonomije
Lucia Kolega magistra edukacije engleskog jezika i knjiž magistra rusistike
Marija Kresoja magistra primarnog obrazovanja
Stjepana Lukašević magistra edukacije engleskog jezika i knjiž i Magistra španjolskog jezika i književnosti
Andrea Lukenda magistra edukacije njemačkog jezika i knjiž magistra pedagogije
Magda Mandić magistra ekonomije
Hrvoje Marin magistar psihologije
Sanja Marinković magistra ekonomije
Ivana Marušić magistra ekonomije
Ivona Matana magistra edukacije povijesti umjetnosti magistra etnologije i antropologije
Kristina Mikulandra magistra francuskog jezika i književnosti i Magistra talijanske filologije
Neli Miletić magistra ekonomije
Marija Musulin magistra knjižničarstva
Suzana Nekić magistra edukacije engleskog jezika i knjiž magistra pedagogije
Renata Nježić magistra knjižničarstva
Dino Odžak magistar edukacije njemačkog jezika i knjiž magistar pedagogije
Ante Orlović magistar povijesti umjetnosti
Marijana Pavić magistra knjižničarstva
Lucija Pavin magistra psihologije
Monika Peričić magistra edukacije francuskog jezika i knjiž i Magistra talijanske filologije
Tina Petrić magistra knjižničarstva -
Matea Petrović magistra španjolskog jezika i književnosti magistra talijanske filologije
Jelena Pičija magistra hrvatskog jezika i književnosti
Ljiljana Poljak magistra knjižničarstva
Ivana Popović magistra ekonomije
Kristina Poznanović magistra knjižničarstva
Ana Puće magistra primarnog obrazovanja
Jurica Puljiz magistar edukacije engleskog jezika i knjiž. magistar povijesti
Suzana Rradišić magistra povijesti umjetnosti
Lucija Relja magistra primarnog obrazovanja
Marta Režan magistar edukacije njemačkog jezika i knjiž. magistar sociologije
Oszkar Roginer magistar sociologije
Lana Sigurin magistra psihologije
Pola Spajić magistra informatologije
Barbara Stapić magistra hrvatskog jezika i književnosti
Antonia Stipaničev magistra talijanske filologije magistra edukacije engleskog jezika i knjiž.
Monika Šarić magistra edukacije njemačkog jezika i knjiž. magistra sociologe
Boja Šimurina magistra talijanske filologije
Antica Štokić magistra primarnog obrazovanja
Ana Šundrica magistra primarnog obrazovanja
Jakov Marin vežić magistar knjižničarstva
Gabrijela Volarić magistra edukacije njemačkog jezika i knjiž. I Magistra talijanske filologije
Milka Vučić magistra psihologije
Iva Zaplatić magistra edukacije engleskog jezika i knjiž magistra španjolskog jezika i književnosti
Magdalena Zmaić magistra edukacije engleskog jezika i knjiž I Magistra španjolskog jezika i književnosti
Ivana Zubčić magistra ekonomije
Ana Zvrko magistra edukacije francuskog jezika i knjiž I Magistra etnologija i antropologija
Petra Žanko magistra hrvatskog jezika i književnosti
Josip Žutelija magistar ekonomije