Kroz tematsku radionicu "Izrada projekata za prijavu na ESI fondove" koja je organizirana u sklopu projekta "Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije" nastavljena je edukacija predstavnika lokalne (regionalne) samouprave i javnopravnih tijela sa područja Zadarske županije o učinkovitom upravljanju i korištenju europskih sredstava.

Riječ je o radionicama koje bi trebale osigurati jačanje najvažnijeg kapaciteta Zadarske županije - ljudskih potencijala. S ojačanim ljudskim kapacitetima ni povlačenje europskih sredstava ne bi trebalo izostati.

Ova radionica održana je 26. i 27. siječnja 2017. godine u COIN-u, gdje su polaznici, osim dobivenog znanja, mogli i sami posvjedočiti kako se efikasno troše europska sredstva, a samim time i uspješno implementiraju europski projekti. 

Upravo se prostor COIN-a Zadar, u kojem se radionice i održavaju, uspješno uredio kroz projekt "Coworking Zadar - suradnjom do inovacija", odobren za financiranje na natječaju za izgradnju male poslovne infrastrukture iz programa IPA Operativnoga programa Regionalna konkurentnost 2007. - 2013.   

Veliki broj polaznika potvrdio je kvalitetu prve radionice i profesionalnost predavačica Hrvojke Skoković i Kristine Gaća iz tvrtke Prvi korak poduzetnički centar d.o.o., koja je prepoznata kao vodeća u pripremi i provedbi projekata iz europskih sredstava zbog čega je i izabrana za provedbu ove i drugih edukacija.

Ključne odredbe EU koje definiraju okvir fondova u RH, statističke regije i način raspodjele sredstava, ključni strateški dokumenti, područja financiranja, domaća pravna osnova sustava za financiranje, ključne razlike predpristupnih i strukturnih fondova, vrste fondova i natječaja samo su neke od tema koje su prezentirane na radionici. Uz teorijsku podlogu, polaznici su dobili i praktična znanja o primjerima projekata koji se mogu prijaviti, kriterijima odabira projekata i ostalim temama koje su aktualne. 23 polaznika iz 18 različitih ustanova sa područja Zadarske županije iznimno su zadovoljna s radionicom.Ovo je druga u nizu radionica, a do kraja svibnja ove godine održat će se još 6 radionica s temom pripreme i provedbe projekata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Ukupna vrijednost projekta "Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije" u okviru kojeg se organiziranju radionice je 1.499.968,18 kuna, a bespovratna sredstva iznose 1.274.972,95 kuna.

Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Provedba projekta je započela 1. listopada 2016. godine, a završava 31. ožujka 2019. godine.

Cilj projekta je povećanje korištenja sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVE te sustavnom podrškom u vidu savjetodavnih usluga i jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja i korisnika u pripremi i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova.