ZADAR - U drugom krugu javne dražbe dijela nekretnina Gortana nitko nije bio zainteresiran za kupnju dva zemljišta između zgrada na prostoru TIZ-a, ali su prodana tri garažna parkirna mjesta.

Sudski savjetnik Denis Klarendić, koji je vodio do sad najveću dražbu na Općinskom sudu u Zadru idućeg će mjeseca zakazati ročište na kojem će se donijeti rješenje o namirenju vjerovnika. Nakon toga će se 48 milijuna kuna uplatiti na račun OTP banke koja je sudskom ovrhom naplatila dio svojih potraživanja od Gortana. Na bubnju su bila 23 poslovna prostora i 27 stanova, a ostalo je zemljište na Barbaričinama i nova dražba koju će za preostale nekretnine provesti sutkinja Dubravka Novaković. 

Prema informacijama koje smo dobili od suca Klarendića i Država će kroz PDV dobiti svoj dio od ove dražbe. 

Porezna uprava očitovala se u svakom pojedinačnom slučaju o tome tko će morati platiti PDV-a, a tko neće. S dijelom PDV-a teretit će se i Gortan koji je u predstečajnoj nagodbi.

- Dileme oko toga tko (ne)će plaćati PDV u Poreznoj su riješili u odnosu na to tko je kupca, pravna ili fizička osobe, te je li stan do sad bio u posjedu ili određena nekretnina nije korištena, pojašnjava sudac Klarendić.