Do nedjelje je u javnom uvidu na prijedlog Urbanističkog plana uređenja Karme stiglo 13 primjedbi. Preko gradskog protokola Odjel za graditeljstvo primio je 10 primjedbi vlasnika terena, a tri su još upisane u knjigu koja je pratila javni uvid. Kao i na javnoj raspravi, koja je održana prošlog utorka, primjedbe se u 99 posto slučajeva odnose na pristupne prometnice i putove, koje po ocjeni vlasnika terena presijecaju njihove parcele.


Ako se bude diralo u imovinske - pravne odnose, može doći do druge ponovljenog javnog uvida, ali ne može do trećeg. Prema Zakonu o prostornom uređenju tada slijedi novi postupak, pojasnio je dipl. inž. Vjeran Čuraković.
Nema trećeg puta. Za razliku od podrške koji su izrađivači dobili na samoj javnoj raspravi, kako bi se taj plan usvojio nakon 15 godina. Druga je opcija ponovni javni uvid na ponovnu javnu raspravu za UPU Karma .
U svakom slučaju, iz Odjela za graditeljstvo i Radionice Marušić moraju razmotriti pristigle primjedbe, ocijeniti njihov karakter i odlučiti hoće li na osnovu njih zadirati u imovinsko-pravne odnose vlasnika velikog broj parcela na tom dijelu Arbanasa.