Udruga za autizam Zadar organizira predavanje na temu „Senzorna integracija - aktivnosti u svakodnevno životu".

Predavači: Jadranka Bubić, prof. defektolog, SI pedagog

Ivana Šunjić, dipl.učiteljica, spec. RI,SI pedagog.

Multimedijalna dvorana Gradske knjižnice Zadar, utorak 20.10.2015. u 16 30h.

Predavanje je namijenjeno roditeljima, njegovateljima i stručnjacima koji su u svakodnevnom kontaktu s djecom koja imaju deficite u senzornoj integraciji, a težište predavanja biti će usmjereno prema tehnikama i načinima primjene senzornih vježbi koje roditelji mogu primjenjivati kod kuće.

Senzorna integracija je važan faktor u razvijanju životnih vještina kod djece s poremećajem iz autističnog spektra (PAS), a na području grada i županije ne postoji pravi kabinet za senzornu integraciju. Udruga za autizam Zadar je svoj prostor opremila kao igraonicu sa spravama za senzornu integraciju (igraonicu a ne kabinet jer je za pravi kabinet potrebno najmanje 100m2), ali nema sredstava za zapošljavanje stručne osobe za rad u njoj.

Zbog svega toga smo skupa s pedagozima senzorne integracije odlučili organizirati ovo predavanje kako bi senzibilizirali roditelje i javnost o važnosti vježbanja i razvijanja senzornih osjetila kod neurorizičnih skupina djece, a roditelje upoznali s osnovnim tehnikama koje mogu svakodnevno provoditi kod kuće.