Dana 15.rujna 2015.godine Hrvatska liječnička komora provela je izvanredni stručni nadzor nad radom liječnika Klinike za pedijatriju KBC Rijeka, a povodom slučaja djeteta umrlog zbog zloćudne bolesti čiji roditelji su odbili i prekinuli neophodno potrebno i preporučeno liječenje.
Izvršenim nadzorom nedvojbeno je i nepobitno utvrđena činjenica da je tijekom kratkotrajnog liječenja u spomenutoj ustanovi cjelokupno postupanje liječnika izvedeno po pravilima zdravstvene struke, da nije bilo nesavjesnog postupanja liječnika te da su liječnici u cijelosti poduzeli sve odgovarajuće mjere koje su u mogućnosti učiniti u okviru svojih ovlasti.
Jasno je utvrđeno i da su liječnici pravovremeno i višekratno izvještavali nadležne službe o problemu roditeljskog odbijanja liječenja te nemogućnosti adekvatnog liječenja djeteta i, sukladno tome, povećanom riziku od pogoršanja bolesti i smrtnog ishoda.
Iz daljnjeg tijeka događaja uočljivo je da primjerene reakcije od strane nadležnih službi i institucija nije bilo, te stoga liječnici nisu niti dobili adekvatnu mogućnost hospitalizirati dijete i poduzeti potrebno liječenje.
Ovaj tragični slučaj vrlo jasno govori u prilog znanoj činjenici da za rezultat liječenja nipošto nije odgovoran samo ili isključivo liječnik već i sam bolesnik, odnosno u slučaju djeteta njegov roditelj, skrbnik ili zastupnik, ali također i sve one nadležne službe i institucije koje imaju zakonsku zadaću zašititi interes djeteta u svim onim slučajevima kad to iz bilo kojeg razloga ne čini sam roditelj.
Hrvatska liječnička komora i ovom prilikom još jednom želi jasno ukazati na ulogu i odgovornost medija u izvještavanju javnosti i stvaranju javnog mnijenja vezano uz teme liječenja, zdravlja i bolesti, te obvezu pažljivog odabira vjerodostojnih sugovornika i stručnjaka koji u svojim izjavama neće iznositi nedovoljno točne ili neprovjerene stvari.
U ovom slučaju pojedini mediji se nisu pridržavali svoje uloge, iznosili su neprovjerene informacije, uveli široku javnost u zabludu te u konačnici krivicu za ovaj tragični događaj na sasvim neprihvatljiv način prebacili na leđa liječnika, koji su jedini u ovom slučaju postupili u cijelosti ispravno i pokušali zaštititi interes teško bolesnog djeteta", navodi se u priopćenju kojeg potpisuje predsjednik HLJK, dr. Trpimir Goluža.