Posljednja ovogodišnja sjednica Općinskog vijeća Općine Vir održana je kao 13. Izvanredna sjednica u punom sastavu vijećnika do 13. točke dnevnog reda kada su, uoči glasanja o proračunu Općine Vir, sjednicu napustili opozicijski vijećnici dr.sc. Marko Vučetić, Igor Vučetić i Frane Vučetić. Upravo je na raspravi o proračunu koji je za 2015. godinu kao prijedlog proračuna definiran s iznosom od 84,2 milijuna kuna, proliveno najviše žuči i optužbi iako ni prethodne rasprave nisu obilovale razumijevanjem i uvažavanjem.


„Prihvaćanjem ovog proračuna, zasnovanog na visokim porezima i komunalnim doprinosima, od kojih su neki najveći u Županiji, susrećemo se s onim što smo ranije biračima govorili. Glasanjem za ovaj proračun pokazuje se što vodi ruku kojom se glasa", kritizirao je dr.sc. Vučetić vijećnike, strukturu i namjenu proračuna, za kojega je još dodao:
„Vama ovaj proračun ne treba za razvojne projekte, nego za kapitalne donacije i pokrivanje dugova". Odgovarajući na Vučetićevu kritiku, načelnik Općine Vir Kristijan Kapović ponovio je kako opozicija „još uvijek ne razumije kako su izbori završeni i kako su na njima uvjerljivo izgubili" te kako su birači prepoznali i honorirali program predstavnika virske vlasti.
„Naša je namjera općenito dizanje standarda življenja, ali životne uvjete prvo moramo stvoriti onima koji žive 365 dana u godini na otoku Viru. Ja sam to biračima otvoreno kazao, kao što sam i otvoreno kazao kako to neće koštati 10 kuna koliko ste vi obećavali, ili jednu kunu koliko je ponudio vijećnik Mladen Šimundić. Bio sam otvoren i iskren, a to su birači prepoznali. Ne znam samo kako ste mislili ponuditi građanima takve iznose i istovremeno ulagati u virsku infrastrukturu? To je nemoguće i matematika vas demantira. Drugo, istina je kako imamo velike poreze i komunalni doprinos, ali nije istina kako su najveći u Zadarskoj županiji. Uostalom, ne možemo se uspoređivati s drugim sredinama, jer su potrebe Vira najveće", kazao je Kapović. Prije nego je rasprava zaključena, dr.sc. Vučetić ispričao se obavezama i napustio sjednicu, a nakon njega i drugi opozicijski Vučetići.
„Sada se vidi komu je Vir na prvom mjestu. Ne mogu Virom upravljati i u Općinskom vijeću sjediti osobe koje žive u Zadru i koje imaju važnijeg posla od predstavljanja interesa vlastitih birača", komentirao je Kapović grupno napuštanje sjednice aludirajući i na raniju prijavu protiv dr.sc. Vučetića zbog, kako je kazao, „lažno prijavljenog boravišta i nezakonito stečenog mandata u Općini Vir".

Od 2015. godine dubinska revizija
Proračun Općine Vir za 2015. godinu s pripadajućim programima, planom razvojnih programa i projekcijama za 2016. i 2017. godinu usvojen je sa 8 glasova za, jednim protiv i jednim suzdržanim. Njegovu prihodovnu stranu najvećim dijelom čine prihodi od poreza u iznosu od oko 29,6 milijuna kuna, prihodi od imovine 4,7 milijuna te prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima s iznosom od 46,1 milijun kuna, odnosno prihodima od komunalnog doprinosa u iznosu od 36 milijuna kuna i komunalne naknade 9 milijuna kuna. U rashodovnoj strani proračuna planiranog s iznosom od 80,7 milijuna kuna, najveće stavke čine rashodi poslovanja s 55,7 milijuna kuna i rashodi za nabavu neprofitne imovine s 24,9 milijuna, odnosno razni građevinski objekti, postrojenja i oprema.
Spomenimo kako se u proračunu za 2015. godinu za javne potrebe u obrazovanju planira izdvojiti 2,3 milijuna kuna, javne potrebe u kulturi gotovo 1,4 milijuna, javne potrebe u sportu 2,7 milijuna kuna, javne potrebe u socijalnoj skrbi 1,8 milijuna, javne potrebe u zdravstvu 686,5 tisuća kuna te za potrebe Dječjeg vrtića „Smješko" 2,8 milijuna kuna. Riječ je o proračunskim pripadajućim programima kojima se financira, među ostalim, rad sportskih udruga i klubova, organizacija sportskih i manifestacija rekreacije te sezonske manifestacije „Virsko ljeto". Program još uključuje sufinanciranje rada liječničkog tima na Viru, deratizaciju i dezinsekciju, financiranje Udruge dragovoljnih darivatelja krvi „Vir", Osnovne škole „Privlaka", javnog prijevoza učenika, stipendije i školarine, a uključuje i financijsku potporu roditeljima za nabavu školskih knjiga, jednokratne financijske potpore socijalnim kategorijama građana, rad virske Udruge veterana Domovinskog rata, kao i razvoj turizma, gospodarstva i poljoprivrede, itd. Također, program održavanja komunalne infrastrukture planiran je za 2015. godinu u iznosu od oko 21,3 milijuna kuna, a osigurat će se iz komunalne naknade i drugih prihoda.
Kako na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u 2014. godini nije bilo aktualnog sata, počela je raspravom o Izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Vir za 2013. godinu.
„Kako smo drugu godinu uzastopno prešli iznos od 30 milijuna kuna, od 2015. godine čeka nas dubinska revizija", uvodno je kazao načelnik Kapović, a dr.sc Vučetić naglasio je kako neće podržati usvajanje Odluke o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju.
„Nepravilnosti su u tolikom obimu da ću glasovati protiv. Općina Vir iz godine u godinu radi iste greške i uporno izbjegava Zakon o javnoj nabavi i raspisivanje javnih natječaja te uporno provodi ekonomski kanibalizam financiranjem Ville Lanterna i trgovačkih društava. Kakva Općina, takav nalaz revizije", naglasio je vijećnik Vučetić. „Raspisivali smo javne pozive, a sve vam to piše u dokumentaciji te na našim mrežnim stranicama. Općina Vir u svakom pogledu ostvaruje načelo transparentnosti, pa bi bilo dobro kada bi vijećnici čitali materijale koje dobivaju. Drugo, neke primjedbe Državnog ureda za reviziju su van pameti, pa smo uputili prigovore", odgovorio je načelnik Kapović. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju prihvaćena je sa 9 glasova za i 4 protiv, a gotovo s istim odnosom snaga, odnosno jednim suzdržanim vijećnikom, prihvaćeno je i Izvješće o radu načelnika Općine Vir za prvih šest mjeseci 2014. godine.