Zadarska udruga CINAZ jedna je od tri civilna partnera koje je Ministarstvo socijalne politike i mladih, pored četiri Regionalna informativna centra za mlade, odabralo za financiranje. 

Među projektima odabranim putem natječaja našli su se i projekti dosadašnjih suradnika Info zone na informiranju i savjetovanju mladih u regiji - Udruga Mladi u EU iz Šibenika, Udruga srednjoškolaca i studenata otoka Brača, te već spomenuta Udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti CINAZ iz Zadra, koja je za projekt lokalnog info centra za mlade dobila 70 000 kuna.

Predsjednika kluba Morana Rogić izjavila je kako je njihova udruga tu kako bi usmjerila mlade i pružila im pravodobnu informaciju i to onu koju trebaju a svoj će rad provoditi na način da će posjećivati škole i davati informacije o mogućnostima koje se mladim ljudima pružaju. U planu je i postavljanje oglasnih ploča i edukativnih materijala na mjestima gdje su veće fluktuacije mladih.