Kulturno-umjetnička udruga Vicko Zmajević i ŠRD ''Bregdeti-Arbanasi'',organizirali su jutros akciju čišćenja Fontane i okoliša na Karmi u Arbanasima. Cilj je očuvanje vrijedne kulturne baštine Grada i zadarskih Arbanasa.

Akcija se odvijala u suradnji sa gradskim tvrtkama Nasadi i Čistoća, kao i Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Zadra.

Fontana je izgrađena davne 1546. godine, a služila je za opskrbu vodom brodova i stanovništva. Sada, iako nije u funkciji, fontana predstavlja jedan od simbola Grada i gradske četvrti Arbanasi.

Akcija čišćenja bi trebala biti samo početak, jer je, s obzirom na protok vremena, neodržavanje, devastaciju i propadanje, nužna i sanacija Fontane. Uspostavljena je suradnja sa Gradom, koji je pokazao spremnost da se ovaj problem počne rješavati, kažu u udruzi Vicko Zmajević.