u ime Lige protiv raka Zadar: - Naše su inicijative probile granice Hrvatske. Zahvaljujući našim predstavnicima koji se nalaze u Europskom vijeću, doći će i do toga da se naš prijedlog razmatra i da ga se pokuša uvrstiti u borbu cijele Europe protiv duhana odnosno pušenja. Tomčuk pojašnjava da je rok trajanja važan jer sam duhan nije nezdrav ali jesu aditivi koji mu se dodaju i koji djeluju pogubno na ljudsko zdravlje. Liga je uputila još dvije inicijative. Prva je upućena Gradu Zadru i trebala bi zadarskim ugostiteljima koji rade uz zabranu pušenja donijeti znatno povoljniju naknadu za korištenje prostora. Također od Ministarstva zdravlja LIga protiv raka Zadar traži da se onima koji prestaju pušiti omogući bolovanje te besplatni flasteri. Na ove inicijative još nisu dobili odgovor. Predsjednik Lige protiv raka Zadar dr. Josip Bubičić iznio je zabrinjavajuće podatke te je naglasio kako svi oni koji se odluče pušiti skraćuju sebi život za 20 godina, pe bi prije nego uzmu cigaretu u ruke trebali dobro razmisliti. Na konferenciji je još bilo riječi o osmišljavanju škole nepušenja, koja bi zaživjela u školama. Europsko povjerenstvo za suzbijanje pušenja Europskog respiratornog društva pozvalo je svoje članove na potpisivanje peticije kojom se od članova Europskog parlamenta traži prihvaćanje najstrože direktive protiv pušenja. Predložena direktiva sadrži mjere sprječavanja prve cigarete kod djece i mladeži. Primarni je cilj zaštita zdravlja građana Europe, čiji su dio odnedavno i hrvatski građani, istaknuo je dr. Bubičić, predsjednik Lige protiv raka Zadar ali i ugledni zadarski liječnik, specijalist opće i torakalne kirurgije.