Googleov automobil s prekidima od kolovoza snima zadarske znamenitosti, koje bi tako svi korisnici interneta mogli uskoro vidjeti putem usluge Street View. Osim standardno rasporeda ulica, Google u zanimljivijim gradovima, a takav je sigurno i Zadar, snima kulturne znamenitosti, pa će svi moći ne samo napraviti plan putovanja, naći najbliži restoran, nego i uživati u Sv. Donatu, Morskim orguljama i dr...

Grad Zadar im je za to dao dopuštenje, za razliku od nekih drugih gradova gdje nisu dopustili snimanje građana od strane "Big Brothera"